ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เรื่องเล่าจากปัตตานี

This is a SEO version of เรื่องเล่าจากปัตตานี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมจากปัตตานี รวมถึงชายแดนภาคใต้ทั่วไป และเรื่องของความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี เช่น หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว