ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร

This is a SEO version of ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ สีแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ประยูรการพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

หมายเหตุ : -

          หนังสือ "ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร" นี้ นำเสนอข้อมู,ที่เป็นเรื่องราวของนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปุัจจุบัน เริ่มเนื้อหาของนครศรีธรรมราชยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคหิน) ตามพรลิงค์ตอนต้น (นครศรีธรรมราช : สมัยกึ่งประวัติศาสตร์) ตามพรลิงค์ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช : สมัยประวัติศาสตร์) ศรีวิชัย : ในนครศรีธรรมราช ตามพรลิงค์ตอนปลาย ศรีธรรมาโศกราช จันทรภานุ และกำเนิดเมืองสิบสองนักษัตร เรื่องเจ้าพระยานครศรีธรรมราช นครศณีธรรมราชรับเสด็จรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 มณฑลนครศรีธรรมราช ทหารนครปะทะหน่วยจู่โมญี่ปุ่นแบบตะลุมบอน เมืองนครฯ ยุครัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช