ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of สุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : นครศร๊ธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          สุบินสำนวนเก่า เคยเป็นหนังสือสวดที่พระด้านในวิหารคตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมาก่อน และเมื่อมีการฟื้นฟูประเพณีสวดด้านเพื่อสืบทอดประเพณีจึงจดพิมพ์เพื่อเป็นแบบสวดในโอกาสสวดด้าน ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ปี 2554