ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

This is a SEO version of จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : บัญชร ชวาลศิลป์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          นำเสนอชีวประวัติของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในช่วงรับราชการทหาร ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก