ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ทหารเสือกรมหลวงชุมพร

This is a SEO version of ทหารเสือกรมหลวงชุมพร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วรดิลก

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำแสงดาว

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          ทหารเสือกรมหลวงชุมพรเป็นนวนิยายที่เอื้อและส่งเสริมเรื่องราวในเรื่องประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย และเป็นนวนิยายที่สอดแทรกเกร็ดประวัติด้านหนึ่งของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว้ด้วย