ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์

This is a SEO version of สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ภณ ณ นคร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์ : 2560

หมายเหตุ : -

          สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นปกิณกะประวัติศาสตร์เมืองนครศร๊ธรรมราช ด้านการเมืองการปกครอง รวบรวมบทบาท ประวัติ และคุณูปการของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกลำดับ