ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้

This is a SEO version of พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่พิมพ์ : 2530

หมายเหตุ : -

          รวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้ โดยให้รายละเอียดคำอ่าน ความหมายของคำ ประวัติคำและแหล่งที่ใช้คำ เรียงลำดับตามตัวอักษร