ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยศรีวิชัย (ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย)

This is a SEO version of ประวัติศาสตร์ไทยสมัยศรีวิชัย (ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธรรมทาส พานิช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : -

          เนื้อหากล่าวถึงเมืองทวาราวดี ลังกาสุกะ คันโทลี พานพาน นครตามพรลิงค์ นครโพธิ ศูนย์กลางพุทธศาสนาในทะเลใต้ ประเพณีการทำบุญในนครโพธิ ไศเลนทรวงศ์ ผู้ปกป้องพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ กษัตริย์เชื้อสายฟูนันในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไศเลานทรวงศ์กับสัญชัยวงศ์ ทางทะเลใต้ พระศรีมหาราช ประมุขแห่งไศเลนทรวงศ์ วัฒนธรรมพุทธศาสนาในสมัยพระนางจามเทวี ศีลธรรมและวัฒนธรรมศรีวิชัยในยวาทวีปที่พระเจ้าสัญชัยเคยครอง ศีลธรรมและวัฒนธรรมศรีวิชัยตามจารึกกรุงศรีวิชัย และมหาราชแห่งชะวะกะ ซาบากปราบเขมร