ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of 100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบร้อยปีแห่งการสถาปนาเป็นอารามหลวง 30 กันยายน 2558

          หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาเป็นอารามหลวง เพื่อเป็นบันทึกแสดงความเป็นมา กิจกรรมที่ผูกพันกับชาวพุทธ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัด เนื้อหากล่าวถึงประวัติวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระวิหารและสิ่งก่อสร้างสำคัญในวัด พระมหากษัตริย์กับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร การบูรณะวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รหัสธรรมวัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารกับการวางผังอาคาร และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารกับการก้าวสู่มรดกโลก