ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สวัสดี ตามพรลิงค์

This is a SEO version of สวัสดี ตามพรลิงค์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          หนังสือเรื่อง สวัสดี ตามพรลิงค์ เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเจริญมั่นคง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองนครศรีธรรมราช  มีเนื้อหาย่อยเกี่ยวกับการกำเนิดการค้าและเส้นทางการเดินเรือค้าขาย ยุคเริ่มแรกของอารยธรรมอินเดียและจีน การเสื่อมถอยของอารยธรรมอินเดีย การกำเนิดเมืองตามพรลิงค์ ตำนานเมือง ประวัติศาสตร์และอวสารเมืองตามพรลิงค์ กำเนิดไศเลนทรวงศ์ ไศเลนทรกับตามพรลิงค์ และการค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 23 และ 24