ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระเจ้าตากฯ สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร

This is a SEO version of พระเจ้าตากฯ สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ทศยศ กระหม่อมแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี

สำนักพิมพ์ : กรีน-ปัญญาญาณ

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีการรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยของเด็ก ป.4 กุญแจดอกแรกของปริศนาพระเจ้าตาก เรื่อง ณ นครและสายสัมพันธ์ เรื่องหอพระสูง โบสถ์มหาอุดนอกวัด เรื่องปริศนาเจดีย์ดำ และหว้าหกต้น เรื่องเพลงกล่อมเด็กโบราณอันเป็นปริศนนา เรื่องปริศนาเก๋งจีน วัดประดู่ และเก๋งจีน วัดแจ้ง เรื่ององครักษ์แห่งราชวงศ์ธนบุรี เรื่องผู้สืบสายโลหิตตรงแห่ง "พระเจ้าตากฯ" เรื่องเขาขุนพนมกับร่องรอยพระเจ้าตาก และเรื่องพระพุทธบาทปริศนาที่เขาขุนพนม