ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เล่าเรื่องเมืองใต้ ภาษา วรรณกรรม ความเชื่อ

This is a SEO version of เล่าเรื่องเมืองใต้ ภาษา วรรณกรรม ความเชื่อ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับภาคใต้ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นด้านภาษา วรรณกรรม และความเชื่อ สำหรับด้านภาษานั้น ประกอบไปด้วยเรื่องภาษาและภาษิตชาวใต้เกี่ยวกับ "นาย" เรื่องจากก้อนถึงภารา เรื่องคำยืมในภาษาไทยถิ่นใต้ เรื่องคำเก่าในวรรณกรรมลายลักษณ์ภาคใต้ และเรื่องหลกคำใต้ สำหรับด้านวรรณกรรม ประกอบไปด้วยเรื่องบทกวีของท่านพุทธทาสถึงสิริวยาส เรื่องสุภาษาิตสอนหญิงสำนวนชาวใต้ เรื่องนางพรหมจารี สตรีเก่งจากวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เรื่องพระวรวงษ์ วรรณกรรมพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสุทธิวรรณกรรม คำสอน และเรื่องกวีฤาแล้งแหล่งทักษิณ จาก พ.ศ. 2500-2515 และสำหรับด้านความเชื่อ ประกอบไปด้วยเรื่องเล่าเรื่องผีที่ปักษ์ใต้ เรื่องมุมมองของแม่ไทยพุทธ-แม่ไทยมุสลิมภาคใต้ต่อหนุ่มสาวชาวบ้าน เรื่องข้อห้าม ความเชื่อของชาวใต้ และเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยที่ไทรบุรี