ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คนใต้หนังเหนียว พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช

This is a SEO version of คนใต้หนังเหนียว พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ชานนท์ ท.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมชีวประวัติของขุนพันธรักษ์ราชเดช โดยเฉพาะเกียรติประวัติในการปราบปรามโจรผู้ร้ายคนสำคัญ ๆ ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ท่านไปประจำอยู่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและบ้านเมืองตลอดมา