ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้

This is a SEO version of ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง รัฐประชาชาติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงรัฐมลายูมุสลิมกับรัฐไทยก่อนสมัยใหม่ กบฏดุซงญอในวาทกรรมประวัติศาสตร์ทางการไทย การเมืองกับประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของรัฐไทยและทรรศนะต่อคนมลายูมุสลิม 2475-2491 การสร้างชาติและนโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม รัฐประหารกับจุดจบของการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม และมุมมองปรัชญาและการเมือง มุมมองประวัติศาสตร์และสังคม ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของปาตานีและสยาม เป็นต้น