ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้

This is a SEO version of พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ ชูวิเชียร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวของพระบรมธาตุเจดีย์นี้อย่างละเอียดชัดเจนทั้งในเชิงศิลปะสถาปัตยกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ การเป็นศูนย์กลางชุมชนโบราณนครศรีธรรมราช "หาดทรายแก้ว" ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองนครศรีธรรมราช ตำนาน จารึก ประวัติความเป็นมา และปัญหาเกี่ยวกับอายุสมัยขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช จากหลักฐานด้านเอกสาร ทั้งหลักฐานเอกสารด้านตำนานและด้านจารึก การวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและกำหนดอายุองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ร่วมกับหลักฐานทางด้านโบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตร์ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างภายในอาณาบริเวณของพระบรมธาตุเจดีย์ และพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช จาก "มหาสถูป" ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของลังกามาเป็น "พระมหาธาตุเจดีย์" ในวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา