ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ธรรมะ 24 เหลี่ยม พุทธทาสภิกขุ

This is a SEO version of ธรรมะ 24 เหลี่ยม พุทธทาสภิกขุ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของธรรมเทศนาที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงไว้ ณ ศาลาโรงธรรม สวนโมกข์ ไชยา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2508 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ธรรมะอย่างแพร่หลาย