ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เงาะป่า - ซาไก "นิเชา" เมืองไทย ชนป่าที่กำลังสูญสลาย

This is a SEO version of เงาะป่า - ซาไก "นิเชา" เมืองไทย ชนป่าที่กำลังสูญสลาย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วันเฉลิม จันทรากุล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โปรเกรสซีฟ

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดและบันทึกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อของชนพื้นเมืองชาวป่าอย่างลึกซึ้งหลายแง่มุม ทั้งการกิน การอยู่ การแต่งงาน รวมถึงความคิด ทัศนคติของชาวเงาะ