ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติวัดไชยธาราราม ภูเก็ต (วัดฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451 - 2551)

This is a SEO version of ประวัติวัดไชยธาราราม ภูเก็ต (วัดฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451 - 2551) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : ภูเก็ต

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการวัดฉลอง

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของชุมชนฉลอง กำเนิดวัดฉลอง พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (พ่อท่านสมเด็จเจ้า) ศิษย์เอกผู้สืบทอดของพ่อท่านเฒ่า (พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2451) พระครูครุกิจจานุการ (พ่อท่านช่วง) ผู้เปี่ยมเมตตาบารมี (พ.ศ. 2418 - พ.ศ. 2488) พระครูครุกิจจานุการ (พ่อท่านเกลื้อม) พระหมอผู้เชี่ยวชาญการต่อกระดูก (พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2521) พระศรีปริยัติสุธี (พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2529) และพระครูอุดมเวชกิจ ผู้สืบทอดวิชาต่อกระดูก (พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน)