ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์*

This is a SEO version of พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์* Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ษรวัฒน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คณะบุคคลกัลปพฤกษ์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวประวัติ ผลงาน คุณความดีของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ โดยเน้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ ทุก พ.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับพ่อท่านคล้าย ตั้งแต่พ่อท่านคล้ายเกิด จนถึงมรณภาพ และยังรวบรวมคุณูปการของพ่อท่านคล้ายในด้านพระพุทธศาสนาและสังคม เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณประโยชน์