ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์

This is a SEO version of เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : สวนโมกขพลาราม

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          หนังสือ เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์ เล่มนี้ เป็นเสมือนคู่มือเบื้องต้นของการเที่ยวสวนโมกข์ โดยให้ข้อมูลโดยรวมอย่างรอบด้านพอสังเขป พร้อมนำเสนอข้อมูลสำหรับการศึกษาธรรมและการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อการ "ถึงธรรม" โดยอิงจากแนวทางของอาจารย์พุทธทาสที่ได้ให้ไว้