ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้

This is a SEO version of สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : รุ่ง แก้วแดง

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          หนังสือ สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้ เล่มนี้ ประมวลภาพความเป็นมาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ครอบคลุมเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ซึ่งเต็มไปด้วยสาระตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของปัตตานีแต่ละยุคแต่ละสมัย บทบาทของต่างชาติกับปัญหารัฐปัตตานี ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ตลอดจนการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุขอันยั่งยืน