ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัดช้างให้ ประวัติและการบูรณปฏิสังขรณ์

This is a SEO version of วัดช้างให้ ประวัติและการบูรณปฏิสังขรณ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศิวกรการช่าง

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : 

          วัดช้างให้หรือวัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากกว่า 400 ปี โดยสมเด็จพระราชมุนี หรือที่รู้จักกันทั้วไปคือ สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อท่านมรณภาพแล้ว วัดช้างให้แห่งนี้จึงขาดการสืบทอด ทำให้ชุรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดช้างให้ ทั้งการบูรณะอุโบสถ การบูรณะวิหารหลวงพ่อทวด การบูรณะสถูปหลวงพ่อทวด และการบูรณะองค์เจดีย์