ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

This is a SEO version of เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เขต รัตนจรณะ และคนอื่น ๆ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี

สำนักพิมพ์ : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประเพณีและความเชื่อในการสร้างเรือนของชาวไทยมุสลิม  การใช้วัสดุ และลักษณะของเรือนไทยมุสลิมในจัดหวัดชายแดนภาคใต้