ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผักพื้นบ้านภาคใต้

This is a SEO version of ผักพื้นบ้านภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการ

                    แพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

 

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือผักพื้นบ้านภาคใต้ มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผักพื้นบ้านภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธ์ และการใช้ประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ ในภาคใต้พร้อมทั้งมีภาพประกอบสีสวยงาม