ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อาหารท้องถิ่นภาคใต้

This is a SEO version of อาหารท้องถิ่นภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อำไพ  โสรัจจะพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏสงขลา

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสืออาหารท้องถิ่นภาคใต้ เป็นเอกสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ ถึง 423 ชนิด มีรายละเอียดของวัสดุเครื่องปรุง  วิธีทำ ฤดูกาลรับประทาน และประเพณีนิยมในการรับประทานไว้อย่างครบถ้วน