ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษาไทยกลาง

This is a SEO version of พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษาไทยกลาง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์  สีแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พ.ศ.พัฒนา

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -                                      

 

          พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษไทยกลาง เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภาษาถิ่นใต้ที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน  มีการนำเสนอเนื้อหาคำภาษาถิ่นใต้เรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร ก- ฮ โดยใช้คำศัพท์และถ้อยคำภาษาถิ่นใต้นครศรีธรรมราชเป็นหลัก ในแต่ละหน้าออกเป็น 4 ส่วน คือ คำภาษาถิ่นใต้ เสียงภาษาถิ่นใต้  ชนิด/ความหมาย  และส่วนสุดท้ายคือการเทียบคำภาษากลาง หรือภาษาราชการ