ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

น้อมรำลึก

This is a SEO version of น้อมรำลึก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : น้อม  อุปรมัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

ปีที่พิมพ์ : 2526

หมายเหตุ : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายน้อม อุปรมัย ณ ฌาปนสถานวัดชะเมา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 กันยายน 2526                                  

 

         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายน้อม อุปรมัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านต่างๆ เช่น ประวัติวัดที่สำคัญๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดท้าวโคตร วัดเสมาเมือง วัดวังตะวันออก-วัดวังตะวันตก วัดท่าโพธิ์ วัดประดู่ วัดแจ้ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านอื่นๆ เช่น เรื่องอ่าวไทย การขุดตอคอดกระ และประวัตินางเลือดขาว เป็นต้น