ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)”

This is a SEO version of สัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)” Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ :  -

 

          หนังสือจากการสัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โบราณสถาน เงินตรา และพระพุทธรูปที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช