ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

                   สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 

                   ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

 

          หนังสือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช มีเนื้อหาเรื่องราวประวัติความเป็นมา  ลำดับขั้นตอนการสร้าง และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และเกี่ยวกับพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อวันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน  พุทธศักราช  2543