ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ศิลปะการทำผ้าบาติก ลายเขียนระบายสี The Art of Batik Hand Painted

This is a SEO version of ศิลปะการทำผ้าบาติก ลายเขียนระบายสี The Art of Batik Hand Painted Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ธวัชชัย  ทุมทอง

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ :  -

 

          เสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการทำบาติก อันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง