ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เหล็กขูดของชาวใต้

This is a SEO version of เหล็กขูดของชาวใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : บุญเลิศ  จันทระ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : โครงการ “ผลิตสารสนเทศข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา”                   

 

          เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กขูด (กระต่ายขูดมะพร้าว) ในภาคใต้ รวบรวมโดย นายบุญเลิศ  จันทระ  นักวิชาการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ