ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน”

This is a SEO version of ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน” Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ถวัลย์  มาศจรัส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : ประยงค์  รณรงค์ เป็นครูภูมิปัญญาไทยคนแรกของ

                   ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาไทยสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ครูประยงค์  รณรงค์ ครูภูมิปัญญไทยคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน