ปรับขนาดอักษร
 • องค์ความรู้

หนังสือแนะนำ

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

ผู้แต่ง : ดำรงธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวอัตชีวประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ตั้งแต่เกิด กระทั่งมรณภาพ บันทึกกลียุคจากพระอภิญญา ศิษย์ - สหายธรรมและปาฏิหาริย์ และเรื่องราวของพระเครื่องและวัตถุมงคล

 

 

ลุ่มน้ำปากพนัง : จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์
ลุ่มน้ำปากพนัง : จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์

ผู้แต่ง : สีลาภรณ์ บัวสาย, ก้าน จันทร์พรหมมา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของการใช้งานวิจัยและกระบวนการจัดการที่สามารถพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จากความขัดแย้งให้คลี่คลายไปสู่สมานฉันท์ได้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้ความรู้และการบริหารจัดการ ที่จะต้องเชื่อมร้อยผู้คนต่าสาขาอาชีพ ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน และยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น

 

 

ธรรมะ 24 เหลี่ยม พุทธทาสภิกขุ
ธรรมะ 24 เหลี่ยม พุทธทาสภิกขุ

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของธรรมเทศนาที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงไว้ ณ ศาลาโรงธรรม สวนโมกข์ ไชยา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2508 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ธรรมะอย่างแพร่หลาย

 

 

สุดยอดปาฏิหาริย์ จตุคามรามเทพ
สุดยอดปาฏิหาริย์ จตุคามรามเทพ

ผู้แต่ง : อาทิตย์ เมืองคอน

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : วาไรตี้มีเดีย

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวจากตำนานสู่หลักเมืองนครศรีฯ และความน่าอัศจรรย์ในปาฏิหาริย์จตุคามรามเทพ วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ จากหลักเมืองปี 2530 ถึงศรัทธาแห่งปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์จตุคามรามเทพหลากรุ่น วัตถุมงคลจตุคามรามเทพกับขุนพันธ์ฯ ปาฏิหาริย์ด้านคงกระพันชาตรี แรงศรัทธาจตุคามรามเทพ และการสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ

 

 

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

ผู้แต่ง : ดำรงธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงตำนานหลวงปู่ทวดและศาสนจกรบนคาบสมุทรสทิงพระ พงศาวดารหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ภาคชีวประวัติสมเด็จพระอริยเจ้า คำสอนหลวงปู่ทวด ความสักดิ์สิทธิ์ ประวัติการสร้างพระเครื่อง อานุภาพเหนือกาลเวลา มรดกวัตถุของหลวงปู่ทวด บันทึกอานุภาพหลวงปู่ทวด ย้อนรอยมรณสถาน และพระเครื่องพิมพ์นิยม

 

 

เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช
เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : วิเชียรณ นคร, วิมล ดำศรี, สืบพงศ์ ธรรมชาติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาเอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช อันได้แก่ ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช และพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์เจ้าปัทมราช (พระธิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) ซึ่งเอกสารทั้ง 3 เรื่อง เป็นเอกสารเก่าที่มีคุณค่ายิ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษา นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมภาพเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 36 ไว้ด้วย

 

 

ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม
ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม

ผู้แต่ง : ธ.ธีรทาส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวการค้นพบอาณาจักรเก่าศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม อันได้แก่ การขุดพบระฆังจีนอายุหนึ่งพันปีที่เมืองไชยา พุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธทาสภิกขุ พุทธศาสนานิกายมหายานกับเซ็น และเรื่องราวเกี่ยวกับสวนโมกข์

 

 

เงาะป่า - ซาไก "นิเชา" เมืองไทย ชนป่าที่กำลังสูญสลาย
เงาะป่า - ซาไก

ผู้แต่ง : วันเฉลิม จันทรากุล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โปรเกรสซีฟ

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดและบันทึกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อของชนพื้นเมืองชาวป่าอย่างลึกซึ้งหลายแง่มุม ทั้งการกิน การอยู่ การแต่งงาน รวมถึงความคิด ทัศนคติของชาวเงาะ

 

 

ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ผู้แต่ง : วิมล ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          นำเสนอสาระสำคัญ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าพระบฏ ความเป็นมา ความสำคัญและคุณค่าของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ผ้าพระบฏพระราชทานเมืองนครศรีธรรมราช การปฏิบัติต่อผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และปัจจัยและสื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

รอยพระบาทยาตรายังจารึก
รอยพระบาทยาตรายังจารึก

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเรื่องราวความปลื้มปิติยินดีของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกไว้ เนื่องในวโรกาสที่ทรวงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549

 

 

ประวัติวัดไชยธาราราม ภูเก็ต (วัดฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451 - 2551)
ประวัติวัดไชยธาราราม ภูเก็ต (วัดฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451 - 2551)

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : ภูเก็ต

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการวัดฉลอง

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของชุมชนฉลอง กำเนิดวัดฉลอง พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (พ่อท่านสมเด็จเจ้า) ศิษย์เอกผู้สืบทอดของพ่อท่านเฒ่า (พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2451) พระครูครุกิจจานุการ (พ่อท่านช่วง) ผู้เปี่ยมเมตตาบารมี (พ.ศ. 2418 - พ.ศ. 2488) พระครูครุกิจจานุการ (พ่อท่านเกลื้อม) พระหมอผู้เชี่ยวชาญการต่อกระดูก (พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2521) พระศรีปริยัติสุธี (พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2529) และพระครูอุดมเวชกิจ ผู้สืบทอดวิชาต่อกระดูก (พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน)

 

 

พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง "ปากพนัง" ระบบบูรณาการ
พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมราช ภัยธรรมชาติ และความเดือดร้อนที่ราษฎรลุ่มน้ำปากพนังประสบมาตลอด โดยเฉพาะประตูระบายน้ำปากพนัง เพื่อป้องกันน้ำทะเลมิให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำปากพนัง และเก็บกักน้ำจืดไว้ในลำน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์

 

 

พระบรมธาตุสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุสู่มรดกโลก

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอข้อมูลเรื่องพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของชาวพุทธ เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาววงศ์กับการตั้งรัฐนครศรีธรรมราช ความรู้เรื่องพระธาตุเจดีย์ พระมหากษัตริย์กับวัดพระมหาธาตุฯ และนครศรีธรรมราช การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับบทบาทการทำนุบำรุงพระบรมธาตุ ปูชนียสถานและพิพิธภัณฑสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และกุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุของชาวนครศรีธรรมราช

 

 

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานครศรีธรรมราช ตามโครงการ นตผ. ปี 2545
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานครศรีธรรมราช ตามโครงการ นตผ. ปี 2545

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อบันทึกเรื่องราว กระบวนการก่อเกิดแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลสรุปจากการค้นหาผลิตภัณฑ์เด่นในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนรู้ วิจัย วิจัย และต่อยอดการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

 

 

นักเขียนเมืองนคร
นักเขียนเมืองนคร

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2540

หมายเหตุ : -

          รวบรวมประวัติและผลงานของนักเขียนชาวนครศรีธรรมราช และนักเขียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ท่าน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักเขียนรุ่นก่อน 14 ตุลาคม 2516 และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของนักเขียนรุ่นหลัง 14 ตุลาคม 2516

 

 

เพลงบอกชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช
เพลงบอกชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : วิมล ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาของ "เพลงบอก" ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านที่สืบเนื่องมาแต่โบราณจัดเป็นปฏิภาณกวี คือ ผู้ทอกเพลงบอกจะต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณ ใช้คารมคมคายของบทกลอนในการชมสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือโต้ตอบกัน และยังรวบรวมชีวิตและงานศิลปินเพลงบอกเมืองนครศรีธรรมราช อันได้แก่ พระรัตนธัชมุนี เพลงบอกปาน ชีช้าง เพลงบอกเนตร ชลารัตน์ เพลงบอกเผียน เหรียญทอง และเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ

 

 

ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช
ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่รายงานการปฏิบัติตามสารตราจากส่วนกลางที่ส่งไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราชจะทำให้เห็นภาพบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้น และยังรวบรวมบทความเรื่องพระครูกาเมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงบันทึกความรู้เรื่องเมืองนครศรีธรรมราชไว้ด้วย

 

 

ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : ถนอม พูนวงษ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาสาระของสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช สภาพสังคมและเศรษฐกิจ บุคคลสำคัญ โบราณสถานและโบราณวัตถุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

 

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์*
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์*

ผู้แต่ง : ษรวัฒน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คณะบุคคลกัลปพฤกษ์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวประวัติ ผลงาน คุณความดีของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ โดยเน้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ ทุก พ.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับพ่อท่านคล้าย ตั้งแต่พ่อท่านคล้ายเกิด จนถึงมรณภาพ และยังรวบรวมคุณูปการของพ่อท่านคล้ายในด้านพระพุทธศาสนาและสังคม เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณประโยชน์

 

 

เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์
เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : สวนโมกขพลาราม

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          หนังสือ เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์ เล่มนี้ เป็นเสมือนคู่มือเบื้องต้นของการเที่ยวสวนโมกข์ โดยให้ข้อมูลโดยรวมอย่างรอบด้านพอสังเขป พร้อมนำเสนอข้อมูลสำหรับการศึกษาธรรมและการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อการ "ถึงธรรม" โดยอิงจากแนวทางของอาจารย์พุทธทาสที่ได้ให้ไว้

 

 

สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้
สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : รุ่ง แก้วแดง

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          หนังสือ สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้ เล่มนี้ ประมวลภาพความเป็นมาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ครอบคลุมเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ซึ่งเต็มไปด้วยสาระตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของปัตตานีแต่ละยุคแต่ละสมัย บทบาทของต่างชาติกับปัญหารัฐปัตตานี ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ตลอดจนการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุขอันยั่งยืน

 

เจาะ "จตุคามฯ-ขุนพันธ์" จตุพรจตุพิธทั้ง จตุทิศ
เจาะ

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้รวบรวมความเป็นมาของความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับจตุคามรามเทพ ทั้งที่เป็นคำบอกเล่าจากผู้รู้ในท้องถิ่นและผู้จัดสร้างจตุคามรามเทพตั้งแต่ยุคต้น ๆ รวมไปถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีข้อมูลและความเห็นของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเสริมอย่างครบถ้วน

วัดช้างให้ ประวัติและการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดช้างให้ ประวัติและการบูรณปฏิสังขรณ์

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศิวกรการช่าง

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : 

          วัดช้างให้หรือวัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากกว่า 400 ปี โดยสมเด็จพระราชมุนี หรือที่รู้จักกันทั้วไปคือ สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อท่านมรณภาพแล้ว วัดช้างให้แห่งนี้จึงขาดการสืบทอด ทำให้ชุรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดช้างให้ ทั้งการบูรณะอุโบสถ การบูรณะวิหารหลวงพ่อทวด การบูรณะสถูปหลวงพ่อทวด และการบูรณะองค์เจดีย์

วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ :

          การศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นงานวิจัยที่ได้เสนอแนวคิดที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด โดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเพื่อเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรม โดยมุ่งศึกษารอบด้านเกี่ยวกับตาลโตนด การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลโตนด จนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลโตนดได้ 

เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : เขต รัตนจรณะ และคนอื่น ๆ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี

สำนักพิมพ์ : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประเพณีและความเชื่อในการสร้างเรือนของชาวไทยมุสลิม  การใช้วัสดุ และลักษณะของเรือนไทยมุสลิมในจัดหวัดชายแดนภาคใต้

อาหารภาคใต้
อาหารภาคใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2540

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสืออาหารภาคใต้ นำเสนอเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับ  รายการอาหารรสเด็ด ๆ ทั้งที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นอาหารพื้นเมืองที่รู้จักกันเฉพาะคนภาคใต้  แบ่งออกเป็นหมวดต้ม หมวดแกง หมวดผัด-ทอด หมวดเครื่องจิ้ม-น้ำพริก และหมวดอื่น ๆ  พร้อมด้วยรายละเอียดเครื่องปรุง และวิธีทำ

ผักพื้นบ้านภาคใต้
ผักพื้นบ้านภาคใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการ

                    แพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

 

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือผักพื้นบ้านภาคใต้ มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผักพื้นบ้านภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธ์ และการใช้ประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ ในภาคใต้พร้อมทั้งมีภาพประกอบสีสวยงาม

อาหารท้องถิ่นภาคใต้
อาหารท้องถิ่นภาคใต้

ผู้แต่ง : อำไพ  โสรัจจะพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏสงขลา

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสืออาหารท้องถิ่นภาคใต้ เป็นเอกสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ ถึง 423 ชนิด มีรายละเอียดของวัสดุเครื่องปรุง  วิธีทำ ฤดูกาลรับประทาน และประเพณีนิยมในการรับประทานไว้อย่างครบถ้วน

พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษาไทยกลาง
พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษาไทยกลาง

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์  สีแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พ.ศ.พัฒนา

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -                                      

 

          พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษไทยกลาง เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภาษาถิ่นใต้ที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน  มีการนำเสนอเนื้อหาคำภาษาถิ่นใต้เรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร ก- ฮ โดยใช้คำศัพท์และถ้อยคำภาษาถิ่นใต้นครศรีธรรมราชเป็นหลัก ในแต่ละหน้าออกเป็น 4 ส่วน คือ คำภาษาถิ่นใต้ เสียงภาษาถิ่นใต้  ชนิด/ความหมาย  และส่วนสุดท้ายคือการเทียบคำภาษากลาง หรือภาษาราชการ

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : วิเชียร  ณ นคร และคนอื่น ๆ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

ปีที่พิมพ์ : 2521

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 เรื่อง  ได้แก่  เรื่องภูมิศาสตร์,  ประวัติศาสตร์,  ภาษาวรรณกรรมและการศึกษาสตร์,  ประเพณี, ศิลปกรรมและหัตถกรรม,  การละเล่นและกีฬา,  ประวัติบุคคลสำคัญ,  โบราณสถาน โบราณวัตถุทางศาสนา,   โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์,  และเรื่องสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2
การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2

ผู้แต่ง : อุบลศรี อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : -                                     

 

          เป็นหนังสือที่ปริวรรตถ่ายถอดมาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้  ด้านภูมิปัญญาในการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ภูมิปัญญาด้านคตินิยม ความเชื่อ และคำสอน ภูมิปัญญาด้านอักษรศาสตร์ และวรรณกรรม  จากหนังสือบุดซึ่งพบต้นฉบับที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 สมเด็จกรมพระยา เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช
4 สมเด็จกรมพระยา เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : สมพุทธ  ธุระเจน และประหยัด  เกษม, บรรณาธิการ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของเทศบาลนคร    

                   นครศรีธรรมราช                                  

 

          รวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จกรมพระยา ที่เสด็จมายังเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงนิพนธ์ถึงเมืองนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ กลอนกาพย์ เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ บทนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ในฐานะที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อ ร.ศ. 115 (พ.ศ.2439)

เปิดกรุของขลัง ขุนพันธรักษ์ราชเดช ผู้สร้างตำนาน จตุคามรามเทพ
เปิดกรุของขลัง ขุนพันธรักษ์ราชเดช ผู้สร้างตำนาน จตุคามรามเทพ

ผู้แต่ง : ทศยศ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ร่วมด้วยช่วยกัน

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

                                  

          นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายสกุลพันธรักษ์ราชเดช ประวัติขุนพันธรักษ์ราชเดช  และเกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้จิตวิทยา ของขุนพันธรักษ์ราชเดช หรือ “ขุนพันธ์ดาบแดง” ตำรวจมือปราบผู้มีของดี  ที่ใช้ในการสืบสวน สอบสวน เพื่อการปราบปรามกลุ่มโจรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดกรุสุดยอดของขลังของขุนพันธรักษ์ราชเดชไว้อย่างเป็นระบบ

โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา
โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ผู้แต่ง : พิทยา  บุษรารัตน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการ “ศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการห้องพิพิธภัณฑ์

                   คติชนวิทยา”                                  

 

          หนังสือโนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโนรา องค์ประกอบของการแสดงท่ารำ กระบวนรำ การแสดงเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนรา ความเป็นมาของประเพณีการรำโนราโรงครู รูปแบบ เนื้อหาของโนราโรงครู

น้อมรำลึก
น้อมรำลึก

ผู้แต่ง : น้อม  อุปรมัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

ปีที่พิมพ์ : 2526

หมายเหตุ : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายน้อม อุปรมัย ณ ฌาปนสถานวัดชะเมา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 กันยายน 2526                                  

 

         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายน้อม อุปรมัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านต่างๆ เช่น ประวัติวัดที่สำคัญๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดท้าวโคตร วัดเสมาเมือง วัดวังตะวันออก-วัดวังตะวันตก วัดท่าโพธิ์ วัดประดู่ วัดแจ้ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านอื่นๆ เช่น เรื่องอ่าวไทย การขุดตอคอดกระ และประวัตินางเลือดขาว เป็นต้น

ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้

ผู้แต่ง : สืบพงศ์  ธรรมชาติ, บรรณาธิการ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

                       

          มีเนื้อหาที่หลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เป็นบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การละเล่นพื้นบ้าน และประวัติความเป็นมาของชุมชนบางชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้

คู่มือ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
คู่มือ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โปรเกรส มีเดีย

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

                                  

          เป็นคู่มือประกอบการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ ลักษณะทางกายภาพ เทศกาล งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน และสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)”
สัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)”

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ :  -

 

          หนังสือจากการสัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โบราณสถาน เงินตรา และพระพุทธรูปที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ้าพระบฏ : เครื่องพุทธบูชา
ผ้าพระบฏ : เครื่องพุทธบูชา

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ :  -

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของผ้าพระบฏ ในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าพระบฏในประเทศไทยและของนานาชาติ กล่าวถึงประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และลวดลายจิตรกรรมไทยบนผืนผ้าพระบฎ

ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้

ผู้แต่ง : อุบลศรี  อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : สารสนเทศข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

 

         นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ พัฒนาการของผ้าทอในภาคใต้  ภูมิปัญญาในการคัดเลือกวัสดุและเครื่องมือเพื่อการทอผ้าพื้นเมืองภาคใต้ และวัฒนธรรมการใช้ผ้าในวิถีชีวิตของชาวใต้

ภูมิปัญญาในครัวไฟปักษ์ใต้
ภูมิปัญญาในครัวไฟปักษ์ใต้

ผู้แต่ง : อุบลศรี  อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการ “ศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการห้องพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา"                                    

 

          เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการสร้างครัวไฟในภาคใต้และองค์ประกอบ ภูมิปัญญาการคัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวไฟ ภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร ภูมิปัญญาในการบริโภคอาหาร และภูมิปัญญาในการรักษาโรค โดยเน้นพื้นที่ในชนบทของภาคใต้

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

                   สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 

                   ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

 

          หนังสือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช มีเนื้อหาเรื่องราวประวัติความเป็นมา  ลำดับขั้นตอนการสร้าง และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และเกี่ยวกับพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อวันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน  พุทธศักราช  2543

วัวชนกับคนใต้
วัวชนกับคนใต้

ผู้แต่ง :  -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : ได้รับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรม

                   และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช)

 

          หนังสือวัวชน กับคนใต้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม และการจัดการกีฬาวัวชนในภาคใต้ อันเป็นกุศโลบายสำคัญในการอนุรักษ์วัวพื้นบ้านภาคใต้ไม่ให้สูญพันธ์ และเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัวพื้นเมืองของภาคใต้

วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

ผู้แต่ง : วิมล  ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

          หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยจากการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ด้านวัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตามแนว พระราชดำริ

เล่าเรื่องเมืองลิกอร์
เล่าเรื่องเมืองลิกอร์

ผู้แต่ง : สุธรรม  ชยันต์เกียรติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ :  -

สำนักพิมพ์ :  -

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ :  ฉบับรวมเล่ม

 

          หนังสือ เล่าเรื่องเมืองลิกอร์.เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ประวัติบุคคล และสถานที่ที่สำคัญ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิลปะการทำผ้าบาติก ลายเขียนระบายสี The Art of Batik Hand Painted
ศิลปะการทำผ้าบาติก ลายเขียนระบายสี The Art of Batik Hand Painted

ผู้แต่ง : ธวัชชัย  ทุมทอง

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ :  -

 

          เสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการทำบาติก อันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

ศิลปวัฒนธรมภาคใต้ ว่าด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ครบเครื่องเรื่องภาคใต้
ศิลปวัฒนธรมภาคใต้  ว่าด้วย  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน  ครบเครื่องเรื่องภาคใต้

ผู้แต่ง : ประทุม  ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาส์น

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ :  -

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์    ประวัติศาสตร์    โบราณคดี   ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน   ของภาคใต้  การเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบันของภาคใต้

สารทเดือนสิบ
สารทเดือนสิบ

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ :  -

 

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความเชิงวิชาการที่ผู้รู้ได้เรียบเรียงเรื่องราว เกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น

เหล็กขูดของชาวใต้
เหล็กขูดของชาวใต้

ผู้แต่ง : บุญเลิศ  จันทระ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : โครงการ “ผลิตสารสนเทศข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา”                   

 

          เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กขูด (กระต่ายขูดมะพร้าว) ในภาคใต้ รวบรวมโดย นายบุญเลิศ  จันทระ  นักวิชาการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน”
ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน”

ผู้แต่ง : ถวัลย์  มาศจรัส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : ประยงค์  รณรงค์ เป็นครูภูมิปัญญาไทยคนแรกของ

                   ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาไทยสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ครูประยงค์  รณรงค์ ครูภูมิปัญญไทยคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน