ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นิทานโบราณ-สำนวน และภาษิตคำกาพย์ภาคใต้

This is a SEO version of นิทานโบราณ-สำนวน และภาษิตคำกาพย์ภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมวรรณกรรมคำสอนทางภาคใต้ ได้แก่ นิทานโบราณภาคใต้ สำนวนภาคใต้ั และภาษิตคำกาพยภาคใต้