ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โนรา - กาหลอ

This is a SEO version of โนรา - กาหลอ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วนิดา ชุมนุม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงโนราและกาหลอ ซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาในกลุ่มชาวไทยภาคใต้มายาวนานแล้ว สำหรับโนรานั้น เป็นศิลปะการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพระพุทธศาสนา ทั้งในนิบาตชาดกและพาหิรกชาดก (ชาดกนอกนิบาต) ส่วนกาหลอนั้น เป็นการแสดงดนตรีของภาคใต้ที่ใช้บรรเลงในงานศพ เพื่อส่งวิญญาณผู้ตายสู่สวรรค์ มีความพิเศษในการบรรเลง จึงเป็นดนตรีเฉพาะการไม่ได้บรรเลงโดยทั่วไป