ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตัวตนของคนใต้ : ภาพสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของคนใต้

This is a SEO version of ตัวตนของคนใต้ : ภาพสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของคนใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : จรูญ หยูทอง - แสงอุทัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : กองทุนเผล้งหลา

ปีที่พิมพ์ : 2559

หมายเหตุ : -

          ตัวตนของคนใต้ เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับภาคใต้ที่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณชนในต่างกรรมต่างวาระกันมาแล้วในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลประชานิยมที่สร้างปรากฏการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ในหลากหลายรูปแบบจนบานปลายขยายใหญ่ ทำให้บริเวณจังงหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็น "แนวซุ่มยิงและพื้นที่สังหาร" มาจนถึงปัจจุบันนี้