ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย

This is a SEO version of ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2559

หมายเหตุ : -

          ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย เป็นหนังสือที่มาจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง "การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี "ถังแดง" ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง" มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยความทรงจำและเรื่องเล่า บริบทความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตสู่การก่อรูปของความทรงจำ เรื่องเล่าถังแดงกับความทรงจำ "ร่วม" ของชุมชน และถังแดง ความรุนแรงและความทรงจำของบุคคล