ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) : บนเส้นทางความยุติธรรมของครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

This is a SEO version of อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) : บนเส้นทางความยุติธรรมของครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอสภาพปัญหาและความจำเป็นที่จะจัดให้มีความช่วยเหลือและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและสตรี เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกละเลยและยังไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ