ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วิเชียรณ นคร, วิมล ดำศรี, สืบพงศ์ ธรรมชาติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาเอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช อันได้แก่ ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช และพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์เจ้าปัทมราช (พระธิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) ซึ่งเอกสารทั้ง 3 เรื่อง เป็นเอกสารเก่าที่มีคุณค่ายิ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษา นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมภาพเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 36 ไว้ด้วย