ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานครศรีธรรมราช ตามโครงการ นตผ. ปี 2545

This is a SEO version of ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานครศรีธรรมราช ตามโครงการ นตผ. ปี 2545 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อบันทึกเรื่องราว กระบวนการก่อเกิดแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลสรุปจากการค้นหาผลิตภัณฑ์เด่นในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนรู้ วิจัย วิจัย และต่อยอดการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ