ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เจาะ "จตุคามฯ-ขุนพันธ์" จตุพรจตุพิธทั้ง จตุทิศ

This is a SEO version of เจาะ "จตุคามฯ-ขุนพันธ์" จตุพรจตุพิธทั้ง จตุทิศ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้รวบรวมความเป็นมาของความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับจตุคามรามเทพ ทั้งที่เป็นคำบอกเล่าจากผู้รู้ในท้องถิ่นและผู้จัดสร้างจตุคามรามเทพตั้งแต่ยุคต้น ๆ รวมไปถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีข้อมูลและความเห็นของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเสริมอย่างครบถ้วน