ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คู่มือ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of คู่มือ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โปรเกรส มีเดีย

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

                                  

          เป็นคู่มือประกอบการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ ลักษณะทางกายภาพ เทศกาล งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน และสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช