ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผ้าพระบฏ : เครื่องพุทธบูชา

This is a SEO version of ผ้าพระบฏ : เครื่องพุทธบูชา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ :  -

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของผ้าพระบฏ ในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าพระบฏในประเทศไทยและของนานาชาติ กล่าวถึงประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และลวดลายจิตรกรรมไทยบนผืนผ้าพระบฎ