ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ภูมิปัญญาในครัวไฟปักษ์ใต้

This is a SEO version of ภูมิปัญญาในครัวไฟปักษ์ใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อุบลศรี  อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการ “ศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการห้องพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา"                                    

 

          เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการสร้างครัวไฟในภาคใต้และองค์ประกอบ ภูมิปัญญาการคัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวไฟ ภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร ภูมิปัญญาในการบริโภคอาหาร และภูมิปัญญาในการรักษาโรค โดยเน้นพื้นที่ในชนบทของภาคใต้