ปรับขนาดอักษร

พระจันทกินรี คำฉันท์

This is a SEO version of พระจันทกินรี คำฉันท์ Page 24
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2507

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกตรี               พระยาวงศาภรณ์ภูษิต (รื่น วัชโรทัย) ท.ม. ท.จ. ต.ช. ณ เมรุวัดมุกฎกษัตริยาราม     วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2507. มีรูปและประวัติผู้ตาย    

       เป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับฉันท์ เรื่อง พระจันทกินรี คำฉันท์