ปรับขนาดอักษร

บทละคอนเรื่องพระสมุท

This is a SEO version of บทละคอนเรื่องพระสมุท Page 8
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ, 2381-2428.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางละม้าย  จุลดุลย์ มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        หนังสือบทละครเรื่องพระสมุท และ ประชุมคำพากย์รามเกียรติ ภาค 7 และ 8 และภาค 9 นี้  เป็นการรวมเนื้อหาของทั้งสองเรื่องเข้าไว้ในเล่มเดียวกัน นับเป็นวรรณคดีสำคัญที่มีความไพเราะน่าอ่าน