ปรับขนาดอักษร

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และ ปัจจุบันพยาบาล

This is a SEO version of ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และ ปัจจุบันพยาบาล Page 201
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 64

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2514

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาผัน  เปรมมณี ต.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง  พระโขนง  วันที่  30  สิงหาคม  พุทธศักราช  2514. มีรูปและประวัติผู้ตาย

      ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และ ปัจจุบันพยาบาล ประกอบด้วยเนื้อเรื่อง ต่าง ๆ รวม 5 เรื่อง ได้แก่ ประเพณีทำบุญ  ประเพณีบวชนาค ประเพณีแต่งงาน ประเพณีทำศพ และปัจจุบันพยาบาล