ปรับขนาดอักษร

พระจุฬามณีเจดีย์ สัตว์ต่าง ๆ ในสวรรค์และอสูรพิภพทวีปทั้งสี่ กับ เรื่องสัตว์นรกและเปรตวิสัย

This is a SEO version of พระจุฬามณีเจดีย์ สัตว์ต่าง ๆ ในสวรรค์และอสูรพิภพทวีปทั้งสี่ กับ เรื่องสัตว์นรกและเปรตวิสัย Page 112
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางกิมหยี  หริตวร ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2509.  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        พระจุฬามณีเจดีย์นี้ เป็นการรวบรวมมาจากหนังสือต่าง ๆ มาเรียงติดต่อกันให้เป็นระเบียบ โดย พระสาสนโสภณ  เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์ นอกจากนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเมืองสวรรค์ เมืองดาวดึงส์  เรื่องสัตว์ต่าง ๆในสวรรค์และอสูรพิภพ เรื่องทวีปทั้งสี่ อันประกอบด้วย ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และบุพพวิเทหทวีป ในเล่มยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสัตว์นรกและเปรตวิสัยด้วย