ปรับขนาดอักษร

เรื่อง เมขลา-รามสูร

This is a SEO version of เรื่อง เมขลา-รามสูร Page 65
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), 2431-2512.

ฉบับพิมพ์ : -

 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2507

หมายเหตุ : พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวไขศรี  ชิตินทร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 28 มิถุนายน  2507. มีรูปและประวัติผู้ตาย.          

        เป็นเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อสันนิษฐานบางประการ คละเคล้ากัน เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องเมขลา-รามสูร