ปรับขนาดอักษร

ว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยาม

This is a SEO version of ว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยาม Page 10
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

         เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในสมัยนั้น ซึ่งพระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วีรยสิริ) ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหลวงเทศาจิตรพิจารณ์ ปลัดกรมแผนที่ได้ไปทำการรางวัด
ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของม่น้ำสายสำคัญๆ ของประเทศ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำของ (แม่น้ำโขง) นอกจากจะให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศริม ฝั่งแม่น้ำและวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยก่อน

 

ผู้เขียน: 
พระยามหาอำมาตธิบดี (เส็ง วีรยสิริ)
คำอธิบาย: 
พิมพ์ในงานปลงศพ นายหนึง สุวารี
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 2